În mod concret certificatul IC3 are urmatoarele avantaje:

Comparativ cu alte certificări  modul de obținere al acreditarii IC3 are următoarele avantaje:

  • Pentru înscrierea în vederea sustinerii examenelor  IC3 NU se percepe nici o taxa se inscriere
  • Eliberarea certificatului IC3 este gratuită
  • Certificatul IC3 se primeşte prin poştă direct din Statele Unite
  • Certificatul poate fi oricând consultat sau printat de pe site-ul Certiport
  • Certificatul conțiene un cod ce permite verificarea  validității sale online în orice moment.

În urma sustinerii celor 3 probe necesare certificarii IC3 beneficiarii se bucura de o serie de avantaje generale cum ar fi:

  • Certificarea validează cunoştinţele unui candidat privind internetul şi calculatorul;
  • Sunt evidenţiate competenţele digitale ale unei persoane prin foi matricule pentru fiecare din modulele susținute;
  • Certificarea demonstrează calificarea posesorului în domeniile în curs de dezvoltare;
  • Permite funcționarilor publici să-și certifice cunoștințele

Certificarea IC3 reprezintă nivelul de bază de acces spre alte certificări cum ar fii:

MOS - Microsoft Office Specialist

MTA - Microsoft  tehnology associate

ACA - Adobe Certified Associate

  • Permite accesul la competiții de valoare internatională:

MOS Championship 

ACA Championship