Pentru a obtine certificatul IC3  Digital Literacy Certification trebuie promovate 3 examene

  • Bazele utilizării calculatorului (Computing Fundamentals)

Urmăreşte dobândirea cunoştinţelor fundamentale privind calculatoarele. Se referă la sistemul de operare Windows 7.

  • Aplicaţii cheie (Key Applications)

Se referă la aplicaţiile curent folosite (Microsoft Office) privind prelucrarea de text, foi de calcul şi crearea de prezentări, cât şi caracteristicile generale ale tuturor aplicaţiilor

  • Activităţi online (Living Online)

Se referă la competenţele necesare pentru lucrul pe Internet și folosirea poștei electronice.

Fiecare examen presupune susţinerea online a unui test format din 50 de itemi de diverse tipuri (45 la Key Applications) în interval de 50 de minute . Punctajul minim necesar pentru promovarea examenelor  IC3 GS5 este:

 Bazele utilizarii calculatorului

70%

 Aplicaţii cheie

70%

 Activităţi online

70%

 

Pentru obtinerea certificatului IC3 trebuie promovate toate  cele 3 module.

Pentru susţinerea unui examen este necesară achizitionarea unui voucher care are valabilitatea de 1 an. Acesta poate fi achizitionat singur sau la pachet cu eventuale reexaminari sau simulari. O prima reexaminare poate fi sustinuta dupa 24 de ore .

Deci, pentru obtinerea certificării, orice candidat are nevoie de 3 vouchere. Examenele pot fi sustinute separat la orice timp convenabil pentru candidat în timpul celor 4 ani de liceu.

 Certificatul IC3 odată dobândit este valabil toata viata.

 Un demo pentru sustinerea unui modul gasiti aici .