În conformitate cu strategia strategia guvernului privind informatizarea administrației publice (STRATEGIE din 8 septembrie 2016 privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020):


Competențe generale(aplicabile tuturor funcțiilor):
Competențe lingvistice: - Comunicarea în limba română
                                       - Comunicarea în limbi străine
Gândire logică și numerică:
            - Competența matematică;
            - Competențe de bază în știință și tehnologie;
Competența digitală; 
Abilitatea de a învăța;
Competențe sociale și civice;
Abilitatea de a transforma ideile în inițiative;
Capacitatea de exprimare și conștientizare a valorilor culturale;   

și ținând cont de perioada dificilă  pe care o traversăm legată de problemele generate  de Covid 19, este necesară identificarea de oportunități, astfel încât activitățile profesionale să fie continuate.

Fie că vorbim de telemuncă, de comunicare online, de digitalizare accelerată, toate aceste schimbări se pot produce în condițiile în care atât organizațiile, publice sau private, cât și resursele umane au o capacitate ridicată de adaptabilitate.

În acest context Certificarea Certiport IC3 oferă oportunități de dezvoltare personală personalului din instituțiile publice centrale și locale.

O certificare recunoscută la nivel mondial, cu un certificat obținut direct din Statele Unite, ce poate fi verificat oricănd online prin codul unic de securiate aflat în partea din dreapta jos constituie un argument de netăgăduit în favoarea deținătorului privind competențele sale de operare pe calculator și comunicare online.

Principalele avantaje oferite funcționarilor publici sunt:

  • atestarea competențelor digitale deținute de aceștia;
  • o bază în dezvoltarea unor viitoare competențe privind cețățenia digitală;
  • un argument de necontestat pentru promovarea în carieră;
  • un criteriu de selecție în fața unor posibile reduceri de personal;
  • un document valabil toată viața (nu expiră), verificat și garantat de cea mai mare companie de testare online.