Certificarea IC3 Spark

Certificarea IC3 Spark a fost creată pentru elevii din ciclul gimnazial care abia au luat contact cu calculatorul și care sunt în etapa inițială de formare a competențelor digitale.
Deși nativi digital aceștia au nevoie de un anumit nivel de înțelegere/utilizare pentru permanenta adaptare la progresul tehnologiei informației.

IC3 Spark pune accentul pe nevoile de învățare și nivelul de competențe digitale ale elevilor de clasele V-VIII, certificarea IC3 Spark validează competențele de bază ale unui utilizator începător și care abia s-a familiarizat cu utilizarea calculatorului și a celor mai importante aplicații Office.

La fel ca și certificarea IC3 Digital Literacy Certification, IC3 Spark acoperă obiective referitoare la utilizarea de bază a unui calculator, folosirea simplă a unor aplicații cheie și utilizarea internet-ului.

Examenul IC3 Spark validează competențele utilizatorului pe baza următoarelor domenii:

  • Bazele utilizării calculatorului
  • Aplicații cheie (Word, Excel, PowerPoint)
  • Activități online(Internet și poștă electronică)

spark

Certificarea IC3 Spark se obține după susținerea unui singur examen de 50 de minute și se adresează unei audiențe mai tinere, care a luat pentru prima data contact cu calculatorul.

Testul contine 45-60 de întrebări și pentru a-l promova este nevoie de un procent de 70%.

Înscrierea presupune crearea unui cont de utilizator și achitarea taxei pentru examen.

Pentru pregătire se oferă suport de curs gratuit și simulări tip examen.

După promovarea examenului certificatul este primit prin postă direct din USA.

Avantajul obțierii acestui certificat îl constituie în principal dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor și validarea nivelului de performanță printr-un certificat cu recunoaștere internațională. În perspectivă acest certificat ar putea echivala examenul de competențe digitale din cadrul noului examen de capacitate .